งานพิมพ์

สติ๊กเกอร์พีวีซี (PVC Sticker)พื้นใส วางงานไซส์ A3 / 1 แผ่น ราคา 49.-

สติ๊กเกอร์พีวีซี มีความคงทน จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่ต้องโดนน้ำ ตากฝน และโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆ แต่ราคาจะแพงกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ และเหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทฉลากสินค้าทั่วๆไป เช่น สติ๊กเกอร์โลโก้ สติ๊กเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์คิดแก้วน้ำ สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์เป็นต้น **ใช้เวลาการผลิต 3 – 7 วัน

สติ๊กเกอร์
Read More

สติ๊กเกอร์พีวีซี(PVC Sticker)พื้นขาว วางงานไซส์ A3 / 1 แผ่น ราคา 49.-

สติ๊กเกอร์พีวีซี มีความคงทน จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่ต้องโดนน้ำ ตากฝน และโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆ แต่ราคาจะแพงกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ และเหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทฉลากสินค้าทั่วๆไป เช่น สติ๊กเกอร์โลโก้ สติ๊กเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์คิดแก้วน้ำ สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์เป็นต้น **ใช้เวลาการผลิต 3 – 7 วัน

สติ๊กเกอร์
Read More